Znak Crvenog krsta


AMBLEMI HUMANOSTI
Na svom putu kroz Italiju 1859. godine, Anri Dinan, poslovni čovek iz Švajcarske, bio je svedok užasnih posledica bitke kod Solferina
Po povratku u Ženevu, napisao je knjigu o onome što je video. Nazvao ju je ‘’Sećanje na Solferino’’ i u njoj izneo dva predloga koja bi mogla pomoći žrtvama rata:
• da se u vreme mira u svakoj zemlji osnuju grupe volontera koji bi u svakom trenutku bili spremni da pomognu žrtvama rata,
• da se pokrene inicijativa da se zemlje sveta dogovore o obezbeđivanju zaštite ranjenika na bojnom polju, kao i onih koji im pružaju pomoć.
Prvi predlog je doveo do osnivanja Nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Danas ima preko 185 ovakvih Društava priznatih od strane Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (u daljem tekstu: Pokret). Drugi predlog je rezultirao izradom četiri Ženevske konvencije iz 1949. koje danas priznaju sve države.
Usvajanje jedinstvenog znaka koji bi pružio pravnu zaštitu vojnom sanitetu, dobrovoljnim humanitarnim radnicima i žrtvama oružanih sukoba bio je jedan od glavnih ciljeva petočlanog komiteta koji se sastao 17. februara 1863. kako bi proučio Dinanove predloge. Ovaj komitet je kasnije prerastao u Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK). Bilo je potrebno da ovaj znak bude jednostavan, prepoznatljiv iz daljine, svima poznat i isti za sve strane u sukobu.
Avgusta 1864. u Ženevi je održana diplomatska konferencija koja je usvojila crveni krst na beloj podlozi – obrnutu kombinaciju elemenata švajcarske zastave. Međutim, tokom Rusko-turskog rata koji je trajao između 1876 i 1878. godine, Otomansko carstvo je objavilo da će umesto crvenog krsta kao svoj znak koristiti crveni polumesec, ali je pristalo da uvažava i znak crvenog krsta koji bi koristila suparnička strana. Persija se takođe opredelila za drugačiji znak: crvenog lava i sunce. Oba znaka su prihvaćena na diplomatskoj konferenciji održanoj 1929. Godine 1980. Islamska republika Iran odlučila je da umesto crvenog lava i sunca ubuduće koristi crveni polumesec.
Znaci crvenog krsta i polumeseca uživaju punu zaštitu međunarodnog prava. Na njih se, međutim, ponekad gleda kao na obeležja koja imaju specifične kulture, verske ili političke konotacije što ugrožava zaštitu koju oni pružaju žrtvama oružanih sukoba, vojnim sanitetskim službama i humanitarnom osoblju.
Štaviše, sve doskora, Nacionalna društva koja nisu želela da upotrebljavaju ni crveni krst ni crveni polumesec nisu mogla biti priznata kao punopravni članovi Pokreta. Ovo je onemogućavalo da Pokret deluje univerzalno – što je jedan od njegovih osnovnih principa – i najavio opasnost daljeg nekontrolisanog širenja upotrebe različitih znakova.
Da bi se prevazišao ovaj problem došlo se na ideju da se uvede dodatni znak koji bi bio prihvatljiv za sva Nacionalna društva i sve države. Ova ideja, koju je Pokret zdušno podržao, postal je realnost u decembru 2005. kada je na novoj diplomatskoj konferenciji usvojen crveni kristal kao dodatni znak raspoznavanja uz crveni krst i crveni polumesec.
DODATNI ZNAK
Osmog decembra 2005. sve Države članice Ženevskih konvencija iz 1949. usvojili su takozvani Treći dopunski protokol koji je ustanovio upotrebu dodatnog znaka
* TREĆI DOPUNSKI PROTOKOL
Priznaje dodatni znak koji:
• nema nikakve verske, kulturne i političke konotacije
• uživa isti pravni status kao i crveni krst i crveni polumesec i može se koristiti na isti način ili pod istim uslovima
• može biti privremeno korišćen (kao crveni krsti i crveni polumesec) od strane vojnih sanitetskih službi, umesto njihovih sopstvenih obeležja, kada je to potrebno i u cilju njihove pojačane zaštite
• može biti korišćen u izuzetnim okolnostima kako bi se olakšao rad MKCK-a, Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje:Međunarodne federacije) i Nacionalnih društava.
Ovaj Protokol državama i Nacionalnim društvima pruža veću fleksibilnost prilikom upotrebe znaka i omogućava Nacionalnim društvima koja nisu u mogućnosti da koriste crveni krst ili crveni polumesec da postanu punopravni članovi Pokreta pod uslovom da zadovoljavaju sve ostale uslove za priznavanje.
* CRVENI KRSITAL
• ne zamenjuje crveni krst i crveni polumesec
• proširuje izbor znakova
• doprinosi univerzalnosti Pokreta
• jača zaštitno svojstvo znaka
• pruža veću fleksibilnost upotrebe znaka
• stavlja tačku na uvođenje novih znakova.
UPOTREBA ZNAKA
Svrha upotrebe znbaka je dvojaka. Znak se koristi kao:
* SREDSTVO ZAŠTITE
U vreme oružanog sukoba od predstavlja vidljivu oznaku zaštite koju humanitarnim radnicima, sanitetskom osoblju, objektima i transportnim sredstvima pružaju Ženevske konvencije i njihovi Dopunski protokoli. U ovakvim slučajevima znak treba da bude što veći i bez ikakvih drugih propratnih informacija.

* SREDSTVO ZA INDIKACIJU
Znak ovde ukazuje na (indikuje) povezanost lica ili objekta s Poketom. U tim slučajevima znak treba da sadrži i propratne informacije (na primer, naziv ili skraćenicu Nacionalnog društva). On mora biti malih dimenzija i ne sme se stavljati na trake oko ruku ili krovove zgrada kako bi se izbegla svaka mogućnost zamene sa znakom koji se upotrebljava u cilju zaštite.
* ZAŠTITNA UPOTREBA ZNAKA
Ko ima pravo da koristi znak?
U vreme oružanog sukoba:
• sanitetske službe i versko osoblje oružanih snaga
• sanitetsko osoblje, jedinice i transportna sredstva Nacionalnih društava kada su ova stavljena na raspolaganje sanitetskim službama oružanih snaga i podležu vojnim zakonima i propisima
• uz izričito odobrenje vlade i pod njenom kontrolom: civilne bolnice, sve civilne medicinske jedinice i druga dobrovoljna društva za pomoć, kao i medicinske ustanove, njihovo osoblje i civilna medicinska transportna sredstva određena za lečenje i transport ranjenika, bolesnika i brodolomnika
U vreme mira:
• sanitetske službe i versko osoblje oružanih sanga
• medicinski objekti i transportna sredstva Nacionalnih društava spremna da u tom svojstvu deluju u slučaju izbijanja oružanog sukoba i uz saglasnost vlasti.
MKCK i Međunarodna federacija mogu koristiti znak bez ikakvih ograničenja i u svako doba (kako u vreme mira, tako i u vreme oružanog sukoba).
Sva tri znakam mogu se koristiti kao zaštitna sredstva
Treći protokol precizira da, u cilju pojačane zaštite, sanitetske službe i versko osoblje oružanih snaga jedne države mogu da, bez štetnih posledica po njihova postojeća obeležja, privremeno koriste bilo koje od priznatih znakova.
MKCK, Međunarodna federacija i njihovo propisno ovlašćeno osoblje zadržavaju svoja postojeća imena i obeležja. U izuzetnim okolnostima, međutim, ako i u cilju olakšavanja njihovog rada, i oni mogu koristiti crveni kristal.
* INDIKATIVNA UPOTREBA ZNAKA
Ko ima pravo da koristi znak?
U vreme oružanog sukoba:
• Nacionalna društva
• Međunarodna federacija
• MKCK

U vreme mira
• organi, lica i objekti povezani sa nekom od komponenata Pokreta: Nacionalnim društvima, MKCK-om, Međunarodnom federacijom
• ambulantna vozila i stanice prve pomoći kojima je ekskluzivno poveren zadatak da pružaju besplatnu negu ranjenima i bolesnima, u vidu vanredne mere koja je u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom i po izričitom ovlašćenju Nacionalnog društva.
U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, Nacionalna društva mogu da koriste jedan od ovih znakova, kako na domaćoj, tako i na stranoj teritoriji.
Nacionalno društvo koje koristi znak crvenog krsta ili crvenog polumeseca kao svoj znak raspoznavanja može, u indikativne svrhe i u izuzetnim okolnostima, da privremeno koristi srveni kristal kako bi sebi olakšalo rad, kako na domaćoj, tako i na stranoj teritoriji.
Nacionalna društva koja za svoj znak za raspoznavanje odluče da usvoje crveni kristal, mogu unutar njega da stave bilo koji priznati znak ili njihovu kombinaciju. U njega takođe mogu da inkoporiraju i neki drugi znak za raspoznvanje koji je već bio u aktivnoj upotrebi i prijavljen MKCK-u i drugim državama članicama Ženevskih konvencija pre usvajanja Trećeg protokola.
* ZLOUPOTREBA ZNAKA
Svaka zloupotreba znaka može da umanji njegovu zaštitnu vrednost i da podrije efikasnost humanitarne akcije
Oponašanje
Upotreba znaka koja, zbog sličnosti oblika i/ili boje, može dovesti do zabune sa nekim od navedenih zvaničnih znakova.

Uzurpacija
Svaka upotreba znaka za raspoznavanje koja nije u saglasnosti sa važećim pravilima međunarodnog humanitarnog prava. Upotreba zvaničnog znaka od strane neovlašćenih pojedinaca ili tela (komercijalna preduzeća, apotekarske ustanove, privatne lekarske prakse, nevladine organizacije, privatna lica itd.) ili u svrhe koje nisu u saglasnosti sa Osnovnim principima Pokreta.
Teška zloupotreba (PERFIDIJA)
Upotreba zvaničnog znaka za raspoznavanje u vreme rata u cilju zaštite boraca ili ratne opreme, a sa ciljem da se protivnik dovede u zabludu. Ukoliko dovede do smrti ili teških povreda pojedinaca, ovakav vid zloupotrebe znaka smatra se ratnim zločinom.
Kako bi se obezbedilo univerzalno poštovanje i zaštita znaka, svaka država članica Ženevskih konvencija iz 1949. godine dužna je da u svom nacionalnom zakonodavstvu reguliše upotrebu znaka i da spreči i sankcioniše njegovu neovlašćenu upotrebu, kako u vreme oružanog sukoba, tako i u vreme mira. Sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe znaka ne može se potići samo usvajanjem zakonske regulative i kaznenih odredbi. Nacionalne vlasti takođe moraju da informišu javnost, privredu i zdravstvo o pravilnom korišćenju zvaničnog znaka.
Uz to, Nacionalna društva sarađuju i sa javnim vlastima kako bi se osigurala pravilna upotreba znaka.
MKCK je objavio niz dokumenata u kojima se detaljnije opisuju značenja znaka i uslovi njegove upotrebe. Sem toga, savetodavna služba MKCK-a za oblast međunarodnog humanitarnog prava, pšripremila je jedan opširan zakonski model koji se odnosi na upotrebu i zaštitu znaka. Države se pozivaju da usvoje ovaj zakonski model kao osnovu ili putokaz ka formulsanju sopstvenih zakona.
Međunarodna federacija takođe podržava Nacionalna društva u njihovom angažovanju na zaštiti znaka i obezbeđivanju njegovog poštovanja.

ZNACI CRVENOG KRSTA , CRVENOG POLUMESECA I CRVENOG KRISTALA SU TEMELJ CELOKUPNE HUMANITARNE AKTIVNOSTI: ONI TREBA DA ŠTITE ŽRTVE I ONE KOJI IM PRUŽAJU POMOĆ.
ZAŠTITNU VREDNOST ZNAKA TREBA GRADITI JOŠ U MIRU , JER KAD IZBIJU NEPRIJATELJSTVA MOŽE BITI PREKASNO BORITI SE PROTIV NJEGOVE ZLOUPOTREBE.
BORBOM PROTIV IMITACIJA I UZURPACIJE ZNAKA U MIRU POSTIŽE SE UVERENJE DA ŽRTVE SUKOBA NEĆE BITI PREPUŠTENE SUDBINI , A DA ĆE ONI KOJI IM PRUŽAJU POMOĆ UŽIVATI GARANCIJE KOJE SU IM POTREBNE ZA OBAVLJANJE SVOG POSLA.
SVAKO OD NAS MOŽE DA OČUVA I POJAČA ZAŠTITNU VREDNOST ZNAKA . SVI MI KAO POJEDINCI IMAMO OBAVEZU DA GARANTUJEMO ZAŠTITU KOJU PRUŽA OVAJ ZNAK , JER ON SUTRA MOŽE I NAMA SPASITI ŽIVOT.