Socijalna delatnost

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije)

Kroz aktivnosti u socijalnoj delatnosti Crveni krst ima za cilj, da olakša ljudsku patnju pružanjem neophodne pomoći licima u stanju potrebe i u slučajevima svih vanrednih situacija, razvijanjem solidarnosti među ljudima i organizovanjem različitih oblika međusobne pomoći, kao i preventivnim delovanjem u oblasti socijalne zaštite.

Aktivnosti
- sagledavanje potreba ugroženih kategorija i grupa,
- upućivanje apela za prikupljanje pomoći,
- izrada i upućivanje projekata za obezbećivanje sredstava za realizaciju programa pomoći,
- prikupljanje humanitarne pomoći,
- organizacija distribucije pomoći,
- edukacija volontera za aktivnosti u oblasti socijalne delatnosti,
- organizovanje posebnih akcija kao što su „Radni vikend na selu’’, ’’Lekar u kući’’, sabirnih akcija za prikupljanje dobara,
- organizovanje ishrane najsiromašnijih građana kroz program narodnih kuhinja,
- aktivnosti na obezbeđivanju sredstava za oporavak i letovanje socijalno ugrožene dece,
- čine se napori da se, najmanje dva puta u toku godine (proleće i jesen), obezbedi humanitarna pomoć za pomoć najsiromašnijim građanima iz seoskih mesnih zajednica