Prva pomoć

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o vanrednim situacijama, Rešenje Agencije za privredne registre broj BU 8679/2012 i Rešenje Ministarstva zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove Odeljenje zdravstvene inspekcije Užice broj 022-04-00167/2012-07)

Jedna od osnovnih oblasti delovanja Crvenog krsta Srbije je obuka stanovništva u pružanju prve pomoći u okolnostima svakodnevnih nezgoda u kući, na radnom mestu ili u saobraćaju, ali i za situacije masovnih nesreća (elementarnih, tehnološko-tehničkih nesreća i ratnih sukoba). Takođe, Crveni krst je posvećen i širenju znanja o značaju prve pomoći i njenom mestu u lancu spasavanja života.
Cilj Crvenog krsta u oblasti prve pomoći je smanjenje posledica nesreće u smislu spašavanja života i smanjenja posledica povređivanja, kao i brige o ljudima u lokalnoj zajednici u smislu očuvanja zdravlja, smanjenja broja nesreća i povređivanja (u saobraćaju, na radu, u kući).
Poznavanaje mera prve pomoći i njihova primena od strane pojedinca koji se neposredno zadesi na mestu nesreće, može da smanji posledice povređivanja, a u ekstremnim situacijama i da spase ljudski život. Prvi minuti nakon nesreće, u periodu do obezbeženja hitne medicinske službe često su kritični, jer su povređeni ili oboleli prepušteni sebi i najbližoj okolini. Nereagovanje ili neadekvatno pružanje pomoći, može da uveća posledice ili dodatno ugrozi život i zdravlje.
Obuka građana u prvoj pomoći deluje u pravcu zaštite i unapređenja zdravlja i dovodi do podizanja opšteg nivoa sigurnosti u društvu.Obuka u pružanju prve pomoći