Program:"Narodnih kuhinja"

Crveni krst Gornji Milanovac, jedan je od prvih lokalnih organizacija koje su počele da pripremaju obroke za socijalno ugrožena lica. U prostoru dobijenom od Skupštine opštine i koji se nalazi u Karađorđevoj ulici broj 21, uz pomoć lokalnih donatora, adaptirali smo prostorije i opremili ih neophodnom opremom za pripremanje obroka. Opremu smo obezbedili zahvaljujući UNHCR i Međunarodnom komitetu Crvenog krsta. Kuhinja je počela sa radom u prvoj polovini 1995. godine i u njoj se hranilo od 120 – 230 korisnika. Jedno vreme, jedan broj obroka pripremao se i u Mesnoj zajednici Rudnik.
Narodna kuhinja redovno radi, zahvaljujući donaciji Skupštine opštine, pomoći Vlade Republike Srbije I drugim donatorima. Pripremaju se i distribuiraju obroci za 150 korisnika.
Opis
Prema zvaničnim podacima - Strategija za smanjenjenje siromaštva, u Srbiji 9,2% stanovništva živi ispod granice siromaštva. U posebno teškim uslovima žive korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP-a), samohrana staračka domaćinstva, penzioneri sa najnižim penzijama i tzv. “granični slučajevi”- lica koja za male iznose prelaze utvrđeni cenzus za ostvarivanje prava na MOP.
Cilj
Da se navedenim kategorijama socijalno ugroženog stanovništva obezbedi jedan kuvani obrok dnevno, koji se sastoji od ½ litre kuvanog jela i polovine vekne hleba.
Indikatori
Zvanični podaci centara za socijalni rad i udruženja penzionera.
Aktivnosti
1. Utvrđivanje broja potrebnih obroka;
2. izrada projekta i budžeta za konkurisanje kod lokalnih
samouprava;
3. medijska prezentacija;
4. upućivanje apela potencijalnim donatorima;
5. kupovina i distribucija artikala hrane;
6. organizacija pripreme obroka i distribucija obroka do krajnjih korisnika;
7. izrada izveštaja i obaveštavanje donatora o rezultatima realizacije projekta.

Očekivani rezultati
- Poboljšanje uslova života socijalno najugroženijih kategorija građana,
- Doprinos sprovođenju Strategije smanjenja siromaštva.