„Jedan paketić puno ljubavi“

Opis
Rastom broja socijalno ugroženih lica raste broj korisnika narodnih kuhinja. Među korisnicima programa narodnih kuhinja je 54 dece do 14 godina starosti pa je izuzetno značajno da se za ovu kategoriju dece za Novogodišinje i Božićne praznike obezbede slatkiši, sokovi, mleko i voće. Veliki broj dece u seoskim mesnim zajednicama živi u siromaštvu. Takođe, veliki broj dece Novogodišnje praznike provodi u bolnici bez članova svojih porodica pa je prilika da ih povodom praznika Crveni krst poseti i daruje poklonima.

Namena i cilj
- da se deci korisnicima narodnih kuhinja, siromašnoj i bolesnoj decei iz seoskih mesnih zajednica i deci koja su na lečenju u bolnicama obezbede slatkiši, sokovi, mleko i voće koji će se uz prigodan program podeliti za Novogodišnje ili Božićne praznike,
- da se navedenim kategorijama dece, uzrasta do 14 godina, na celoj teritoriji Opštine Gornji Milanovac obezbedi jedan paketić koji sadrži slatkiše, igračku ili knjigu u zavisnosti od uzrasta, sredstva higijene i neki odevni predmet;
- da se organizuje prigodan program za decu;
- da se uručivanje poklona organizuje u periodu od 29. decembra do 10. januara u nekoj prostorija u gradu za korisnike iz Gornjeg Milanovca i kod krajnih korisnika u seoskim domaćinstvima