Donacije

Donatori Crvenog krsta su fizička ili pravna lica koja poklonima u materijalnim dobrima, novcu ili uslugama pomažu realizaciju programskih aktivnosti Crvenog krsta.
Donacaje se koriste namenski za realizaciju humanitarnih aktivnosti (pomoć siromašnima, narodna kuhinja, Fond Crvenog krsta za bolesno dete, lečenje bolesnih...). Donator opredeljuje novac za jednu ili više navedenih humanitarnih akcija.
Ukoliko želite da pomognete našoj organizaciji u obavljanju redovnih programskih aktivnosti, možete priložiti svoju donaciju. Sredstva prikupljena na ovaj način biće iskorišćena za realizaciju humanitarnih aktivnosti. Uplatu novčanih sredstava možete izvršiti na sledeći tekući račun: 205-0000000019340-74. Kod popunjavanja naloga, obavezno navesti svrhu doznake novca.