Delovanje u nesrećama

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, Zakon o vanrednim situacijama, kao i na osnovu preuzetih međunarodnih obaveza)

PRIPREME I DELOVANjA U NESREĆAMA nastale su kao rezultat napora organizacije Crvenog krsta da se ublaže rizici od prirodnih događaja, a i od onih do kojih dolazi ljudskim faktorom.
Cilj programa pripreme i delovanja u nesrećama je:
Razviti i uvežbati kapacitete i uspostaviti mrežu struktura Crvenog krsta, da bude sposobna u okviru svog mandata, odgovoriti na prirodom i ljudskim faktorom prouzrokovane katastrofe na efikasan, dobro struktuiran i koordinisan način da bi smanjio broj žrtava i ublažio posledice nesreće i da uživa status partnera sa drugim strukturama društva, koje su nosioci ili se uključuju u aktivnosti odgovora na nesreće u državi i u lokalnoj zajednici.
Ovaj cilj moguće je postići:
- Jačanjem kapaciteta i izgrađenih resursa
- Sprovodjenjem preventivnih aktivnosti
- Sprovodjenjem obučavanja najširih kategorija gradjana (a naročito najosetljivijih/ najranjivijih) za oblast pružanja prve pomoći/ osnovnih mera spašavanja ljudskih života
- Učešćem u sprovodjenju mera spašavanja ljudskih života i pružanja pomoći u hitnoj fazi odgovora na nesreću
- Učešćem u sprovodjenju mere zbrinjavanja
- Učešćem u sprovodjenju poslova službe traženja
Da bi odgovor bio što adekvatniji u Crvenom krstu Srbije organizovana su četiri operativna nivoa, kao odgovor na nesreću:
- Prvi operativni nivo - (lokalni - opštinski nivo) treba da bude osposobljen da deluje bez pomoći viših nivoa u prvih 4-6 sati nakon događanja nesreće, a njihova nadležnost se ograničava područjem opštine na kojoj su organizovani.

- Drugi operativni nivo - (okružni - regionalni nivo) ima zadatak da podrži i pomogne opštinskom nivou angažovanjem ljudstva i dopunske promene u toku naredna 72 sata. Nadležnost je po pravilu ograničena na teritoriji okruga - regiona, a u slučaju potrebe mogu se angažovati i na teritoriji susednih regiona.

- Treći operativni nivo - (republički i pokrajinski) podržava predhodna dva nivoa ljudstvom i dopunskom opremom u narednih mesec dana, brine o organizovanosti i funkcionisanju nacionalnog plana. Zona odgovornosti je teritorija pokrajine i proširuje se u zavisnosti od konkretnih potreba u regionu.

- Četvrti operativni nivo - (nacionalni) interveniše najsavremenijom opremom i ljudstvom. Vrhunska obučenost, opremljenost i mobilnost ovog nivoa omogućuje angažovanje na čitavoj teritoriji Republike Srbije, a po potrebi može ponuditi pomoć i drugim nacionalnim društvima.
Da bi se sve ovo postigao Crveni krst Gornji Milanovac je od početka svog angažovanja u ovom programu, a to je od 2001. godine, uspeo da znatno ojača svoje materijalne i ljudske kapacitete, kako bi što kvalitenije mogao odgovoriti na postavljene zadatke. Organizacija poseduje OTJ (opštinsku terensku jedinicu) koja broji 12 članova, različitih specijalnosti. Pored ovog broja ljudi obučeno je još volonetra koji uvek mogu priskočiti u pomoć ukoliko to stuacija na terenu zahteva. Crveni krst Gornji Milanovac ima i tri člana nacionalnih timova za delovanje u nesrećama. Oni su učestvovali na više simulacija, koji je Crveniu krst Srbije organizovao na teritoriji cele Srbije, kao i na vežbi sa Vojskom Srbije i u otklanjanju posledica elementarnih nepogoda. Velika pažnja posvećuje se čuvanju i servisiranju opreme koja se koristi u ovom programu, kao i zanavljanju i nabavci nove.
Crveni krst Gornji Milanovac dobio je od Ambasade Kraljevine Norveške opremu za delovanje u nesrećama u zimskim uslovima. Vrednost opreme iznosi 10.000 eu. U toku je formiranje jedinice čiju će obuku uraditi Crveni krst Srbije. Članovi ekipe biće volonteri Crvenog krsta Gornji Milanovac i pojedinci zainteresovani za rad u timu, posebno oni koji poseduju motorne sanke ili kvadove.