Promocija humanih vrednosti

Počev od 2007. godine, Crveni krst Srbije sprovodi program "Promocija humanih vrednosti". Cilj Programa je smanjenje nasilja među mladima. Uy podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Program realizuje 15 organizacija Crvenog krsta na teritoriji Republike Srbije. Sveke godine, podajom doplatne markice u okviru Nedelje Crvenog krsta, Programom je obuhvaćeno 12 novih organizacija Crvenog krsta. Nosioci Programa su edukovani mladi volonteri Crvenog krsta. Program se sprovodi u saradnji sa skolama i drugim relevantnim parnerskim organizacijama.

Dodatne aktivnosti

U okviru programa, pored redovnih aktivnosti, Crveni krst u gradovima i opštinama ostvaruje brojne dodatne atkivnosti koje su u vezi sa temama Programa, a neke od njih su:
-Likovni i literarni konkursi i izložbe radova
-Pozorišne i lutkarske predstave
-Maskenbali, tribine i okrugli stolovi za različite ciljne grupe (mladi, prosvetni radnici, roditelji i drugi)
-Osmišljavanje pesmica i spotova
-Sportske aktivnosti u duhu Programa
-Rad sa decom sa smetnjama u razvoju
-Kreiranje radnih sveski i drugog edukativnog materijala
-Edukacija mladih iz ustanova socijalne zaštite i rad sa decom predškolsih ustanova

Od izuzetnog značaja su seminari na kojima mladi volonteri razmenjuju znanja i iskustva stečena na treninzima i tokom realizacije Programa. Na nacionalnom i lokalnom nivou, sveke godine, više od 2000 dece je obuhvaćeno tematskim školicama podmlatka. Pozitivna programska iskustva Crvenog krsta Srbije koristi i Crveni krst Crne gore počev od 2011. godine.

Program "Promocije humanih vrednosti" tretira teme: tolerancija, lični igrupni identitet, nenasilno rešavanje konflikata, diskriminacija, rodna ravnopravnost, dečja prava i cyber bullyng.

Tolerancija:
Sposobnost da se prihvati postojanje drugačijih gledišta. verovanja, ponašanja i načina života.

Lični, grupni, kulturni identitet i poštovanje različitosti
Lični identitet čine one karakteristike koje mi sami sebi pripisujemo ili nam ih drugi pripisuju, a koje nas u vlastitim očima i očima drugih ljudi čine posebnim, jedinstvenim. Stupajući u različite grupe tokom svog rasta i razvoja, svako pojedinac istovremeno prihvata i neka osnovna obeležja tih grupa, bilo pozitivna ili negativna.

Nenasilno rešavanje konflikta:
Konflikti su prirodan i neuzbežan deo našeg svakodnevnog društvenog života. Oni proizilaze kao rezultat različitih potreba, interesa i perspektiva pojedinca i zajednice.
Diskriminacija I stigmatizacija:

Namerno ili nenamerno negativno ponašanje ili mišljenje o određenoj grupi ili pojedincu zbog njihove rasne, nacionalne, uzrasne, rodne ili verske pripadnosti.

Rodna ravnopravnost:
Sva bića, muškarci I žene imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti I prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama. Osobenosti u ponašanju, želje I potrebe različitih poslova I jednakoj meri treba uzimati u obzir, vrednovati I podržavato

Dečja orava:
Podrazumeva prava koja su, po svojoj prirodi, ljudska I koja svako dete ima bez obzira u kojoj državi živi. Dečja prava treba poštovati nezavisno u kom političkom, kulturnom, ekonomskom ambijentu I u kakvim tradicijama, običajima I verovanjima se dete razvija kao ličnost

Cyber bullying (nasilje putem elektronskih medija):
Pojava cyber bullying-a pripada razvoju modernih tehnologija, internet I mobilne telefonije. Sastoji se u slaganju negativnihm neprijatnih I provokativnih poruka. Cyber bulling se najčešće kvalifikuje kao jedna vrsta vršnjačkog nasilja. Počinilac i žrtva su obično maloletnici