Ekipa prve pomoći

* Rađene su priprema za takmičenje ekipa prve pomoći i učešće na Međuregionalnom takmičenju,

* Ekipe prve pomoći obezbeđivale su Prolećnu MTB trku na Ždrebanu (10. maj 2014. godine) i akciju ''Trojka iz bloka'' (10. maja 2014. godine).
Učestvovalo je 12 članova ekipa prve pomoći.