138 rođendan Crvenog krsta

Tradicionalno obeležili smo ga Svečanom sednicom Upravnog odbora, na kojoj su bili prisutni predstavnici lokalne vlasti, škola, predškolske ustanove, donatora, volonteri... Promovisan je flajer u kome se nalazi izveštaj o radu za 2013. godinu, Istorijat Crvenog krsta i aktivnosti Podmlatka i Omladine Crvenog krsta Srbije.